WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR FARMACOLOGIE (NVF)

Welcome to the website of the Dutch Pharmacological Society

The first objective of the Dutch Pharmacological Society is to facilitate Dutch research as well as the education in the use of drugs. The research covers the broad area from molecules, via cells, organs and organisms to populations. The Society wants to stimulate and facilitate national and international networks and collaborations in these areas. For that reason it develops activities that aim at exchanging knowledge and methodologies. Furthermore, it has the objective to promote the visibility of the discipline, both nationally and internationally. 

===============================

VOORJAARSDAG NVF in GRONINGEN op 22 APRIL 2016

 

Geachte NVF leden,

 

Hierbij brengen wij een aantal zaken onder uw aandacht.

Onze voorjaarsdag in 2016 zal plaatsvinden op 22 april in Groningen. De voorjaarsdagcie., bestaande uit Linette Willemsen, Anton Roks, Hjalmar Bouma, Liesbeth de Lange, Tom Schirris, Sebastien Foulquier en Henry Vischer heeft hard gewerkt aan een mooi programma rondom het thema Pharmacology from Cradle to Cane, waarvoor reeds heel veel dank! De bijgevoegde flyer toont het voorlopige programma en bevat de aanmeldingsgegevens.

De abstracts voor posterpresentatie (zie voor voorbeeld ten aanzien van format abstract onderaan deze email) dienen uiterlijk 15 maart 2016 ingediend te worden bij het secretariaat van Farmacologie in Utrecht (science.secr.farmaco@uu.nl).  

Op basis van alle abstracts zal een PDF gemaakt worden die kort voor de meeting per e-mail aan alle deelnemers verstuurd zal worden. Er zal een prijs voor de beste posterpresentatie worden uitgereikt (500 euro). Deelname is gratis voor leden en niet-leden, en inschrijving blijft verplicht i.v.m. de lunch en zaalreservering. Ook onze jaarlijkse ALV zal plaatsvinden op 22 april, direct voorafgaand aan deze bijeenkomst.  

Nieuw is met ingang van 2016 de Professor Pieter van Zwieten proefschriftprijs. Ons voormalig erelid Pieter van Zwieten, was voorzitter van de Stichting Research Fonds Farmacotherapie,  met als doel om jonge onderzoekers binnen de farmacologie te stimuleren. In overleg is besloten om te komen tot het instellen van een proefschriftprijs die jaarlijks uitgereikt zal gaan worden. U wordt hierbij verzocht kandidaten voor deze prijs voor te dragen.”

Stuur graag 4 proefschriften verschenen in het kalenderjaar 2015 en een motivatiebrief naar Ed de Jong voor 1 maart 2016. Hij stuurt deze verzamelde proefschriften en brieven dan naar de prijzencommissie (bestaande uit de hoogleraren Martine Smit, Martina Schmidt en Harald Schmidt) die hun keuze voor eind maart 2016 zullen maken. Aansluitend kan de kandidaat op de hoogte worden gesteld, op tijd om een lezing over zijn/haar werk voor te bereiden. Deze wordt dan gehouden tijdens de voorjaarsdag in Groningen, alwaar ook de uitreiking van de prijs plaatsvindt door commissievoorzitter Martine Smit. 

Namen het NVF bestuur Fijne Feestdagen gewenst en een goed 2016 !

Ed de Jong

Secretaris/Penningmeester NVF

 

VOORBEELD ABSTRACT

 

Hbbebb hhiknfkl jjisdnn mrijnalolao jdaijajj rf osjfgso


E. Klarenbeek1, L. Hoofd2, J. Post2, Z.K.L Lieverink2, H. van Andel1,3

1Div. of Pharmacology, University Utrecht, Utrecht; 2Dept. of Pharmacology-Toxicology, UMC Nijmegen, Nijmegen; 3Div. of Pharmacology, Erasmus MC, Rotterdam

 

(structured abstract in max 200 words, times new roman pnt 12, max 1 figure (should fit 1 A4 including text), max 2 references):

 

Background.

 

Aim.

 

Methods.

 

Results.

 

Conclusion.

 

 

References:

  1. Reference 1

  2. Reference 2

========================================