WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR FARMACOLOGIE (NVF)

Welcome to the website of the Dutch Pharmacological Society

The first objective of the Dutch Pharmacological Society is to facilitate Dutch research as well as the education in the use of drugs. The research covers the broad area from molecules, via cells, organs and organisms to populations. The Society wants to stimulate and facilitate national and international networks and collaborations in these areas. For that reason it develops activities that aim at exchanging knowledge and methodologies. Furthermore, it has the objective to promote the visibility of the discipline, both nationally and internationally. 

===============================

Op 25 maart 2018 is ons NVF-bestuurslid Dr. Ed de Jong na een ziekbed van enkele maanden op 65-jarige leeftijd overleden. Ed is in oktober 2009 als secretaris-penningmeester toegetreden tot het bestuur en vormde hiermee een directe link met de industrie, eerst vanuit GSK en later vanuit MSD waar hij verantwoordelijk was voor Regulatory Affairs, Medical Affairs. Voor de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie heeft Ed zich enorm ingezet om onze vereniging financieel gezond te houden, hij verzorgde de ledenadministratie en correspondentie, en hij heeft de website ontwikkeld en onderhouden. Zijn jarenlange constructieve bijdrage aan de bestuursvergaderingen, nauwgezette administratie, enorme betrokkenheid en enthousiasme zullen wij niet vergeten en gaan wij enorm missen.

Wij wensen Ed’s nabestaanden, familie en vrienden, heel veel sterkte met met het verwerken van hun verdriet.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                            

On March 25, our NVF-Board member and secretary-treasurer Dr. Ed de Jong passed away at the age of 65 years. Ed was an active member of our Board since October 2009 and in this time he was also the connection between the Board and industry, being employed at GSK and later at MSD where he was responsible for Regulatory Affairs, Medical Affairs. Within the Dutch Pharmacological Society, Ed was extremely active by taking care of all finances and membership affairs. In addition, he developed our website and took care of it. At Board meetings he was always very constructive and accurate, enthusiastic and extremely friendly. As a Board, we are deeply saddened by the loss of Ed, he will be greatly missed.

Our heartfelt sympathies go out to his family and friends.

 

 

==================================================

Application for Travel grants possible

Vanaf 1 januari 2017 zal de NVF starten met het toekennen van Travel Grants aan junior onderzoekers (promovendi en postdocs).

De financiele middelen zijn afkomstig van de vroegere NSFW stichting. De middelen zijn beperkt dus er zullen alleen een beperkt aantal Travel Grants van 500 euro kunnen worden gegeven. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de aanvrager:

  • Lid zijn van de NVF
  • Een abstract voor het congresbezoek te hebben geaccepteerd
  • De kandidaat moet bereid zijn deze presentatie ook tijdens de FIGON dagen te presenteren.

Aanvragen kunnen per e-mail worden ingestuurd NA 2 januari 2017 aan nvfarmacologie@gmail.com. Het aanvraagformulier van de NSFW zullen wij blijven gebruiken en staat op de pagina TRAVEL GRANTS.

Het NVF bestuur beslist over de toekenningen van de Travel Grants.

====================================================